• Україна
  • Київ
  • Пн-Пт 10:00-18:00 Сб 11:00-15:00
ваш заказ шт.
(044)270-48-25 (095)132-50-50 (096)719-86-86
Цитата

СТАНДАРТ МВС УКРАЇНИ СОУ 78-19-006:2011 ЗБРОЯ СТРІЛЕЦЬКА НЕЙТРАЛІЗОВАНА DEACTIVATED FIREARMS General technical specification Testing methods

СТАНДАРТ МВС УКРАЇНИ СОУ 78-19-006:2011 ЗБРОЯ СТРІЛЕЦЬКА НЕЙТРАЛІЗОВАНА

Загальні технічні вимоги. Методи контролювання

DEACTIVATED FIREARMS

General technical specification. Testing methods

Чинний від 2011-10-01

 1.     СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до нейтралізованої стрілецької зброї будь-якої системи, типу, виду або моделі (надалі пристрої), призначеної для навчання, експонування або колекціонування, а також методи її контролювання.

1.2  Вимоги цього стандарту поширюються на пристрої, які, відповідно до чинного законодавства, виробляються в Україні, а також на пристрої іноземного виробництва, які ввозяться для реалізації на території України.

1.3  Цей стандарт придатний для сертифікації у Державній системі УкрСЕПРО.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги. Правила застосування

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій[*]

ДСТУ ГОСТ 15.009:2009 СРП Непродовольственные товары народного потребления. (Непродовольчі товари народного споживання)

ДСТУ ГОСТ 28653:2009 Зброя стрілецька. Терміни та визначення понять.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытание и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розробки і постановки продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції, що виробляється. Основні положення)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників навколишнього середовища)

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения. Маркирование. (Вироби машинобудування. Маркування).

 3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ

 У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ ГОСТ 28653: стрілецька зброя, пістолет, револьвер, гвинтівка, рушниця, автомат, пістолет-кулемет, ствол, магазин, запобіжник, патрон; холостий патрон, механізм обертання барабана, ударний механізм, спусковий механізм, механізм зарядження.

Нижче подано терміни, додатково використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять. Відповідники застандартизованих у цьому розділі термінів російською мовою наведені в дужках.

3.1 Нейтралізована зброя (нейтрализованое оружие)

Стрілецька зброя будь-якої моделі, яка з дотриманням вимог відповідних стандартів або технічних умов спеціально приведена на заводах-виробниках чи у спеціалізованих майстернях з ремонту зброї в непридатний для стрільби стан

3.2  Класифікація нейтралізованої зброї, в залежності від її призначення:

учбова зброя (учебное оружие) – зброя, яка спеціально приведена в непридатний до стрільби стан, призначена для навчання правилам поводження зі зброєю (розбирання та складання, заряджання та розряджання, виконання стройових прийомів зі зброєю)

учбово-розрізна зброя (учебно-разрезное оружие) – зброя, яка спеціально приведена в непридатний до стрільби стан, основні деталі якої мають спеціально виконані вирізи, призначені для забезпечення наочності при вивченні порядку взаємодії деталей і вузлів

музейна зброя (музейное оружие) – зброя, яка спеціально приведена в непридатний до стрільби стан та призначена для експонування в музеях

макети зброї масогабаритні (макеты оружия масогабаритные) - конструктивно подібні до вогнепальної зброї вироби, призначені для колекціонування та експонування фізичними та юридичними особами, які спеціально виготовлені з вогнепальної стрілецької зброї згідно технічної документації шляхом внесення до конструкції її основних частин та механізмів змін, що виключають здійснення пострілу

3.3 основні частини та механізми зброї (основные части и механизмы оружия):

Рамка, ствол, ствольна коробка, затвор (кожух-затвор), барабан, колодка, замок, ударний механізм, спусковий механізм

3.4 універсальний інструмент загального вжитку (универсальный инструмент общего применения):

Молоток, плоскогубці, кусачки, ножиці, викрутки та виколотки, пилки та ножівкові полотна, пінцети, дриль, напильники та надфілі, лещата тощо).

 4. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 4.1  Загальні вимоги

4.1.1  Пристрої, що виробляються в Україні, повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту, комплекту нормативної (НД) та конструкторської документації (КД), узгодженого з Міністерством внутрішніх справ України, та зразка-еталону, затвердженого в порядку відповідно до ДСТУ ГОСТ 15.009.

4.1.2  Пристрої повинні виготовлятись на основі загальноприйнятих зразків стрілецької зброї, а також мати висновок спеціаліста Експертної служби МВС України відповідної кваліфікації щодо їх відповідності криміналістичним вимогам.

4.2  Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів

4.2.1 Матеріали, покриття, комплектуючі вироби, які використовуються при виготовленні пристроїв, повинні бути дозволені до застосування у виробах широкого вжитку і відповідати вимогам НД.

4.2.2 Конструкція пристроїв повинна виключати можливість пострілу будь-якими патронами або методом роздільного заряджання.

4.3  Вимоги до конструкції пристроїв

4.3.1 Учбова зброя повинна мати:

- сегментний виріз в казенній частині ствола знизу (ПК-41 – зверху, для пістолетів і револьверів – збоку або зверху ), довжиною не менше 1/2 довжини патронника;

- наскрізний проріз на початку ствола (у місці кульного входу) з виходом його в ділянку патронника завширшки не менше 4 мм і завдовжки не менше: в АК та РКК –48 мм, СКС - 38 мм, ПК-41 - 51 мм, РПД - 48 мм, ДК та ДКТ – 65 мм, СГД – 60 мм, КК-52 мм, у карабінів зразка 1938 і 1944 років - 57 мм;

- спиляний бойок у всіх зразках зброї;

- спиляні на глибину не менше 3 мм: курок (АК, РКК, АКТ, СКС, СГД) чи стояк затворної рами (РКД) у місці удару по ударнику;

- вмонтований обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41, ДК, ДКМ, КК), який перешкоджає встановленню ствола від бойової зброї на учбову;

- проточку на казенній частині ствола (ПК-41, ДК, ДКМ, КК) для входження обмежувача ствола, що виступає, усередину ствольної коробки;

- наскрізні поздовжні пази в передній частині ствола, розмірами не менше 1/2 довжини ствола, та шириною не менше 4 мм, та в кришці ствольної коробки, розмірами не менше 1/2 довжини кришки, та шириною не менше 5 мм.

4.3.2 Навчально-розрізна повинна мати:

4.3.2.1 у бічній стінці ствола та патронника (кожної камори барабана) проріз шириною не менше 1/3 діаметра ствола та довжиною не менше 2/3 довжини ствола з патронником;

4.3.2.2 у кожусі-затворі, кожусі, кришці ствольної коробки, ствольній коробції, рамці, колодці та інших частинах зброї, котрі перешкоджають спостереженню процесу взаємодії деталей і вузлів цієї зброї, повинні бути наскрізні вирізи, котрі за своїми розмірами максимально забезпечують наочність роботи деталей і вузлів зброї та не перешкоджають їх взаємодії;

4.3.2.3 у корпусі затвору повинен бути виріз таким чином, щоб було видно рух ударника;

4.3.2.4 в передній (ударній) частині курка (за наявності) повинен бути виріз по усій його товщині глибиною не менше 3 мм.

4.3.3 Музейна зброя повинна мати:

4.3.3.1 наскрізний отвір діаметром не менше 5 мм у казенній частині ствола зброї без ушкоджень написів і тавр;

4.3.3.2 вилучення чи спилення бійка (ударника);

4.3.3.3 губи магазину видалені таким чином, щоб усунути можливість утримання у ньому штатних патронів або їх замінювачів.

4.3.4 Макети зброї масогабаритні повинні мати:

4.3.4.1 Конструкцію, що виключає можливість:

- заміни основних частин пристроїв на аналогічні частини бойової, спортивної або мисливської зброї без унесення видимих неозброєним оком незворотних змін у конструкцію пристроїв;

- використання основних частин пристроїв для заміни аналогічних частин бойової, спортивної або мисливської, у тому числі і після переробки їх за допомогою універсального інструменту загального вжитку.

4.3.4.2 Відсутність у стволі пристрою нарізів від патронника у напрямку дульного зрізу на проміжку не менше ніж 80% довжини ствола;

4.3.4.3 Нерозбірний, а також невід’ємний від іншої основної частини пристрою ствол або мати такі з’єднувальні елементи ствола, котрі за своїми геометричними та розмірними характеристиками відрізняються від аналогічних частин зброї, з якої виготовлений цей пристрій;

4.3.4.4 Ствол, непридатний для здійснення із нього пострілів, що може бути досягнено одним із таких способів:

- у бічній стінці ствола та патронника повинен бути наскрізний проріз шириною не менше 1/3 діаметра ствола та довжиною не менше 80% довжини ствола з патронником. Також, у патроннику, перпендикулярно його повздовжній осі повинен бути ненаскрізний сталевий штифт діаметром, не менше 1/3 діаметра патронника;

- у ствол повинен бути вміщений сталевий стрижень зовнішнім діаметром, що за розмірами відповідає внутрішньому діаметру канала ствола зброї з видаленими нарізами, та довжиною не менше 80% довжини ствола з патронником. Стрижень повинен бути закріплений у каналі ствола через його бічні стінки у не мінше ніж у 4 точках за допомогою ненаскрізних сталевих штифтів, котрі занурені у стрижень на глибину не меньше ніж ½ його діаметру, а їх торці не повинні виступати над зовнішньою поверхне ствола. Діаметр цих штифтів повине бути не менше 2,5 мм.

Кріплення захисних елементів ствола пристроїв, повинно здійснюватися способом, що унеможливлює їх вилучення за допомогою універсального інструменту загального вжитку без руйнування ствола.

4.3.4.5 Камори барабану барабанної зброї, непридатні для поміщення у них патрону та дійснення пострілів, що може бути досягнено одним із таких способів:

- у кожній каморі, перпендикулярно її повздовжній осі повинен бути встановлений ненаскрізний сталевий штифт діаметром, не менше 1/3 діаметра камори;

- діаметр кожної камори повинен бути збільшеним таим чином, щоб товщина зовнішньої стінки барабану у найтоншому місці не перевищувала 1 мм;

4.3.4.6 Запираючий механізм пристрою, що відповідає одній з вимог:

- опорні поверхні під патрони (дзеркало затвору, чашечка затвору тощо) повинні бути зрізані під кутом 450 відносно поздовжньої осі канала ствола зброї;

- усі отвори для ударників (бійків) рушниць, ракетниць або інших видів зброї, що відпирається методом переламування, повинні бути розсвердлені до діаметру не менше10 мм.

4.3.4.7 Ударний, спусковий або ударно-спусковий механізми, що відповідає таким вимогам:

- ударники (бойки) пристроїв повинні бути вилучені або спиляні;

- отвори для виходу бійків та канали для руху ударників поввинні бути заварені;

- в передніх (ударних) частинах курків (за наявності) повинні бути вирізи по усій товщині курка глибиною не менше 3 мм.

4.3.4.8 Рамки, ствольні коробки, кожухи-затвори та інші вузлов частини пристроїв повинні мати ослаблення конструкції з метою унеможливлення їх несанкціонованої переробки у зброю за допомогою універсального інструменту загального вжитку без руйнування цих частин.

4.3.4.9 Губи магазину пристроїв повинні бути видалені таким чином, щоб усунути можливість утримання у ньому штатних патронів або їх замінювачів.

4.4    Маркування

4.4.1 Кожна одиниця пристроїв повинна мати маркування, виконане згідно зГОСТ 26828.

4.4.2 Маркування на пристрої повинно містити:

-   знак для товарів та послуг підприємства-виробника (переробника);

-   позначення виду нейтралізованої зброї: «УЧ» - учбова, «УЧР» - учбово-розрізна, «МУЗ» - музейна, «ММГ» - макет масогабаритний;

-   заводський номер;

-   національний знак відповідності згідно з ДСТУ 2296 (за наявності);

-   напис “Вироблено в Україні” (для пристроїв, вироблених в Україні).

4.4.3 Заводський номер на пристрій повинно бути нанесено виключно ударним способом або методом холодного тиснення глибиною не менше ніж 0,2 мм.

4.4.4 Заводський номер наносять на такі частини пристроїв:

-   для пістолетів і пістолетів-кулеметів: на рамку зі стволом та на затвор (кожух-затвор);

-   для револьверів: на рамку та барабан (4 останні знаки);

-    для гвинтівок, карабінів, у т.ч. і автоматичних: на ствольну коробку та ствол (якщо він від’ємний від ствольної коробки);

-   для рушниць: на ствол (блоку стволів) та колодку;

-   для кулеметів: на ствольну коробку та ствол (якщо він від’ємний від ствольної коробки) та на корпус з замикаючим механізмом;

-    інші пристрої: на корпус та на патронник.

4.4.5 На музейній зброї, котра має історичну або художню цінність, допускається відсутність усіх маркувальних позначень, визначених 4.4.2.

// //